Slideshow

A muraközi ló regenerálása az Őrségi Nemzeti Parkban

A muraközi ló típusának fenntartása mellett elkötelezett szakemberek hatására, a magyar természetvédelem génmegőrzésben betöltött szerepéhez méltón, 2003-ban az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság célul tűzte ki a muraközi ló típusának regenerálását.

Első lépést a tenyésztési program kidolgozása jelentette. Rögzítettük, hogy milyen érvek szólnak a muraközi ló regenerálása mellett, s meghatároztuk a tenyészcélt, a tenyészállatok kiválogatásának szempontjait, a tenyésztői munka lépéseit (párosítás, családok kialakítása, szelekció, apaállatok tenyésztése, muraközi ló terjesztése a köztenyésztésben, nemzetközi kapcsolatok kialakítása). A tenyésztési programot 2004. áprilisában fogadtuk el.

Tenyészcélunk: a muraközi állomány küllemében hordozza magán a noriker fajtacsoport jegyeit. Legyen homogén, jellegzetes küllemű. Belga-ardenni és percheron vérhányad nem kívánatos. Élénk mozgású, kedvező munkakészségű, sokoldalúan hasznosítható ló (befogható és felülhető rá). Jó takarmány és gyep-hasznosító képességű, szerény igényű. Tartós munkabírású, könnyű kezelhetőség. Hosszú, hasznos élettartamú, termékeny, jó csikónevelő képességű.

A regenerálás szakmai hátterének kidolgozásával párhuzamosan megteremtettük a technikai feltételeket is. 2 x 240 m2 -es istállót építettünk (futóistálló és boxos istálló), szabadtéri létesítményeket hoztunk létre, továbbá beszereztük a tanításhoz, fogatoláshoz szükséges eszközöket.

Nehéz feladatot jelent a tenyészállatok kiválasztása, a lovakkal szemben támasztott származási és (főleg) küllemi elvárásaink miatt „csak" 15 tenyészkancával rendelkezünk. Kancaállományunk nagy részét a nyőgéri termelőszövetkezettől vásároltuk, ahol éveken át fogatoslovat tenyésztettek saját célra. Tenyészcéljuk hasonló volt az általunk rögzítettekhez (gyors mozgású, kitartó, szerény igényű, finomabb megjelenésű hidegvérű igásló). A Nyőgérről származó kancáink arányos felépítésű, jó szerkezeti szilárdságú, acélos lovak, kedvező temperamentummal.

Néhány kancát egyéni gazdálkodóktól is vásároltunk, többek között egy Tengelic-1 apától származó kancát.

További tenyészállatok keresése jelenleg is folyamatban van, kutatjuk azon egyedeket, amelyek a programba beilleszthetők.

A tenyésztésbe állítást megelőzően lovainkat küllemi bírálatnak vetjük alá, bírálati lapokat készítünk. Küllemi tulajdonságok tekintetében a sörény osztottságával és a bokaszőrzettel nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, a fej formáját, testhez viszonyított arányát, lovaink testalakulását azonban jónak ítéljük. A használati tulajdonságok jók.

Lovaink testméretei összehasonlítva a Állattenyésztési Kutatóintézet által kitenyésztett muraközi" lovak testméreteivel (cm).

 

 

n

Marmagasság

Mellkas-mélység

Övméret

A* (%)

Szárkör-méret

Bot

Szalag

Őrségi muraközi kanca

9

150

161

72

195

130

21,8

Kutatóintézet által kitenyésztett muraközi kanca

30

148

159

na.

190

128

21,7

Őrségi muraközi mén

2

157

167

74

196

124

23,5

Kutatóintézet által kitenyésztett muraközi kanca

30

149

159

na.

192

129

23

Forrás: Ócsag I (1974): A muraközi fajta kitenyésztése.

*A: övméret / bottal mért marmagasság (%).

A tenyésztési program pedigréére vonatkozó előírási értelmében a kiválasztott kanca ősei között a harmadik ősi soron 2 idegen hidegvérű ős vagy 1 melegvérű ős még elfogadott. Mén esetében a negyedik ősi soron 4 idegen hidegvérű ős vagy 1 melegvérű ős még elfogadott. Rokon (nóri eredetű) fajtákra nincs korlátozás (Idegen fajták: belga, ardenni, percheron, minden melegvérű fajta).

Az említett feltételeknek kancáink és a ménünk megfelel. 4 kancánknak már a második ősi során található tisztavérű muraközi ős. A muraközi típust megtestesítő kancáink ősi során váltakozó gyakorisággal, de fellelhetők az Állattenyésztési Kutatóintézet által kitenyésztett muraközi fajta egyedei.

A tenyésztési programnak megfelelően családokat alakítottunk ki, a 12 kancát 6 családba osztottuk be. A családokat alfabetikus sorrendben neveztük el.

Kezdetben az OMMI tulajdonában lévő mént (4291 Hobol-141) használtunk fedeztetésre. A mén küllemileg nem volt ugyan kifogástalan (feje nem nemes, dús, osztott sörénye van), kedvező azonban a kevés bokaszőrzet, típusba illő testfelépítése, jó használati tulajdonságok (könnyen kezelhető, kitartó munkavégzésű, temperamentumos, jó ügető). 2007-ben mént cseréltünk, s egy saját tulajdonú, a típusba jobban illő 1988-as születésű mént (3034 Veszprémvarsány-8) használunk. 2009-ig háremben fedeztettünk, idén azonban kézből fedeztettünk, s mesterséges termékenyítést alkalmaztunk. E mén küllemileg jobban illik a típusba, elsősorban a szebb feje miatt. 21 esztendős, korábbi tulajdonosainál végig munkaló is volt fedezőmén státusza mellett, s a mai napig is aktív mén!

2009 januárjában, Svájcban tett szakmai látogatásunk hatására, a 2009-es fedeztetési szezonban mélyhűtött freibergi spermát is használtunk.

 

Fedeztetési eredmények

 

Fedeztetés éve

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

Fedeztetett kanca

6

12

14

12

18

Ebből élő és holt szaporulat

6

12

12

10

11

Választott csikó

4

10

9

7

*

(a 2008. évi fedeztetésből származó csikók még nincsenek leválasztva)

A szoptató és a termékenyítésre kijelölt kancákat legelőn tartjuk, kezdetben a központi legelőn, ahol bejárhatnak a futóistállóba, majd a vemhesítést követően a magyar tarka gulyával éjjel nappal a legelőn tartózkodnak. A csikókat 6-7 hónapos korban választjuk le, mozgatásukat télen 1 ha-os karámban oldjuk meg. Tavasztól ismét legelőn vannak a magyar tarka gulyávall.

Lovak tanítása

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden tenyészállatunk a tenyészetbe vételt megelőzően be legyen kocsizva, tudása fel legyen mérve. 2004-ben és 2005-ben 10 kancát tanítottunk be. Első évben a futószárazás és a csúszófázás után idősebb kanca mellett tanulta meg a kocsi húzását, 2005-tól azonban egyesbe tanítottuk a kocsizásra. Használhatósági tapasztalataink az egyes betanításnál kedvezőbbek, jobban húznak, fordulékonyabbak, kezelhetőbbek.

Sajnos a lóhoz értő szakemberek hiánya bennünket is érint, ezért a lovak tanítása, idomítása nehézkesebb, mint ahogy mi azt szeretnénk.

A kipróbálás keretében „vizsgázattuk" is lovainkat. Értékeltük őket 2000 m lépés, 2000 m ügetés, és az indítópróba során, továbbá egy 7.660 m-es terepvizsgán is részt-vettek lovaink. Az táblázatokból látható, hogy rövid távon lépésmunkában a klasszikus hidegvérű típus kancái, míg ügetésben és hosszú távon a muraközi típus kancái teljesítettek jobban. Terepvizsga alkalmával egy előre kijelölt, változó domborzatú 7.660 m-es távon próbáltuk ki a kancákat. Az útvonal bemelegítő szakasszal kezdődött és lejártató szakasszal zárult, mindkettőben lépés jármóddal, volt egy előírt ügetőszakasz, a többi útszakaszon szabad jármódban mehettek a kancák. A szubjektív értékelés  során, a lendületes mozgást értékeltük 1-5 skálán (a lomha ló természetszerűen kevesebb pontot kapott).

 

A tenyészetben szereplő lovak sajátteljesítmény vizsgálatán felvett eredmények, típusonként átlagolva

 

Lépés munka

Ügető munka

Távolság (m)

Időtartam (min)

Lépésszám

Lépéshossz (cm)

Távolság (m)

Időtartam (min)

Lépésszám

Lépéshossz (cm)

Muraközi típus kancái

2000

20:55

123,8

162,6

2000

8:53

78,4

257,3

Hidegvérű kancák

2000

19:45

118,0

170,0

2000

10:05

79,5

253,0

 

A terepvizsga során felvett adatok, típusonként átlagolva

 

Terepvizsga

Hossza (m)

Időtartam (min)

Átl. seb. (km/h) (-2 perc)

Pihenőidő (min)

Szubj. értékelés

Muraközi típus kancái

7.660

49:26

9,43

2

4,4

Hidegvérű kancák

7.660

59:11

7,78

2

3,4

 

Nemzetközi kapcsolatfelvétel

2004 őszén felvettük a kapcsolatot a Horvátországban működő muraközi tenyésztőegyesülettel (Udruga Uzgajivaca Medimurskog Konja).

2005 tavaszán a szlovákiai dobsinai ménesben tettünk látogatást, ahol a murányi lónak nevezett fajtát (1960 óta) tenyésztik, erdészeti munkára. Kiindulásként helyi kancaanyagra folyamatosan nóri méneket vittek, majd saját méneket állítottak elő, így alakult ki e fajta. Nóri méneket jelenleg is használnak vérfrissítésre. Az ott látott egyedek küllemileg nem javítottak volna állományunkon, így tenyészállat behozatalától eltekintettünk.

2008-tól négy ország bevonásával (Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szlovénia) széleskörű tudományos munka indult a Mura-mentén fellelhető, muraközi típusba tartozó lovak felkutatására, értékelésére, s egy nemzetközi méneskönyv összeállítására.

E program finanszírozásában voltunk 2009 januárjában Svájcban, ahol a noriker fajtacsoportba tartozó freibergi lovat tanulmányoztuk, s kedvező tapasztalataink miatt szeretnénk felhasználni a muraközi ló regenerálásában.

Kovács-Mesterházy Zoltán

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság