Slideshow

Közgyűlés - 2011.04.16.

A Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület idei első közgyűlését az alábbiak szerint tarja:

A közgyűlés helyszíne: Somogyaszaló, Panoráma Fogadó

A közgyűlés időpontja: 2011. április 16. (szombat) 9 óra.

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja a fenti helyszínen 2011. április 16. 10 óra.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. Tájékoztató az egyesület 2010. évi tevékenységéről. (Markos László)

2. Tájékoztató az egyesület 2010. évi pénzgazdálkodásáról. (Markos László)

3. A felügyelő bizottság tájékoztatója a gazdálkodás és könyvelés átvizsgálásáról.

4. A 2011. évi költségvetés ismertetése, megtárgyalása. (Markos László)

5. Egyebek.

Tájékoztató:

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz a meghívóban szerepelt napirendi kérdések tárgyában való határozathozataloknál. A közgyűlésen minden tagnak egy-egy szavazata van. A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható. A szavazás nyílt.

Minden egyesületi tag megjelenésére számítanak.